Điều Khoản và Điều Kiện

    Home » Điều Khoản và Điều Kiện

Trước khi bạn đăng ký và tiến hành hoặc tải xuống sản phẩm có thể tải xuống từ Deploythemes với mục đích cá nhân của bạn, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc, thừa nhận và chấp nhận tất cả các điều khoản sau đây. Bằng cách sử dụng Deploythemes và/hoặc các sản phẩm khác, chúng tôi tin rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau:

Hoàn tiền:
Chúng tôi có một chính sách hoàn trả thân thiện trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, bạn không thể yêu cầu hoàn lại tiền nếu yêu cầu của bạn liên quan đến tính năng mà chủ đề hoặc sản phẩm đã mua không thể đáp ứng.

Sửa đổi:
Bạn có thể sửa đổi sản phẩm của chúng tôi theo nhu cầu/yêu cầu của bạn, nhưng hãy kiểm tra tài liệu và liên hệ với chúng tôi để biết cách thực hiện một cách hiệu quả.

Sử dụng trái phép:
Sử dụng sản phẩm của Deploythemes cho mục đích trái phép hoặc vi phạm luật pháp là không được chấp nhận. Chúng tôi có quyền chặn và không hỗ trợ nếu phát hiện vi phạm.

Trợ giúp/Hỗ trợ:
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ qua nhận xét, email hoặc phiếu hỗ trợ sau khi bạn đã tải xuống sản phẩm. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

Độc quyền:
Bạn không có quyền sở hữu trí tuệ hoặc độc quyền đối với bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi. Tất cả sản phẩm là tài sản của Deploythemes.

Thông báo và Thay đổi giá:
Deploythemes có quyền thay đổi hoặc loại bỏ sản phẩm mà không cần thông báo trước. Giá cả cũng có thể được điều chỉnh bất kỳ lúc nào.

Sự bảo đảm:
Sản phẩm được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo hành nào. Deploythemes không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm.

Chống tung hứng:
Chúng tôi có quyền kiểm tra chống gian lận và tạm ngừng hỗ trợ để kiểm tra thủ công các giao dịch có thể liên quan đến gian lận.

Thay đổi và Sửa đổi:
Chúng tôi có quyền thay đổi và sửa đổi điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.

Bằng cách sử dụng các sản phẩm của Deploythemes, bạn đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên.