Bản quyền

    Home » Bản quyền

Hiện tại, đối với các phiên bản miễn phí, chúng tôi mong bạn hãy thực hiện việc cập nhật bản quyền trên trang website của chúng tôi. Để thực hiện điều này, vui lòng nhập tên miền của bạn vào ô bên dưới để chúng tôi có thể theo dõi. Xin hãy thông cảm cho chúng tôi trước sự sao chép trên không gian mạng.

Để duy trì sự ổn định của website, chúng tôi khuyến nghị bạn thường xuyên cập nhật thông tin tên miền trước thời hạn. Hãy thực hiện việc này 4 lần trong khoảng thời gian 3 tháng. Từ khi web chạy trên tên miền chính thức. Trong trường hợp bạn tuân thủ đúng hạn mà không bị vượt quá thời gian đã quy định, chúng tôi sẽ xem xét và xoá bỏ thông báo bản quyền này.

Tuy nhiên, nếu bạn vi phạm quy định, website của bạn có thể bị chuyển hướng đến trang thông báo này. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi. Để có cơ hội trao đổi thông tin và giải quyết vấn đề một cách triệt để hơn.

Ngoài phương án trên, chúng ta có thể thương lượng với mức chi phí rẻ để xoá bỏ việc thực hiện hàng tháng này.

Xin cảm ơn sự hợp tác của bạn.